Polityka prywatności

Zasady podstawowe

Użytkownicy serwisu dolekarzy.pl mają zagwarantowane najwyższe standardy ochrony prywatności. CS Group Polska S.A. jako administrator danych, dba o bezpieczeństwo udostępnionych przez Użytkowników danych. Dane udostępniane na portalu dolekarzy.pl są wykorzystywane tylko dla jak najefektywniejszego przepływu informacji pomiędzy jego Użytkownikami i wypełniania celów, dla których portal został stworzony.

Portal internetowy dolekarzy.pl ma charakter otwarty. Jedną z głównych usług portalu jest możliwość publikowania i rozpowszechniania danych o Użytkownikach niezbędnych do przedstawiania ofert usług medycznych, w związku z czym ich dane są powszechnie dostępne dla wszelkich podmiotów korzystających z sieci Internet i serwisu dolekarzy.pl oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki.

Rejestracja, dane osobowe

1. Użytkownik

W formularzu rejestracyjnym konieczne jest podanie przez Użytkownika następujących swoich danych:
  • adres poczty elektronicznej,
  • hasło do logowania,
  • numer telefonu komórkowego.
Dane niezbędne przy dokonywaniu rezerwacji wizyty online oraz dodawaniu rekomendacji:
  • imię i nazwisko
2. Użytkownik profesjonalny

W formularzu rejestracyjnym konieczne jest podanie przez Użytkownika profesjonalnego następujących swoich danych:
  • imię i nazwisko,
  • adres poczty elektronicznej,
  • numer telefonu komórkowego,
  • hasło do logowania,
  • numer prawa wykonywania zawodu (dla specjalności lekarskich) lub plik z dyplomem (dla specjalności nielekarskich).
Podanie w swoim profilu danych z przynajmniej jednej z następujących kategorii: wykształcenie, doświadczenie zawodowe, godziny przyjęć jest dobrowolne. Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu, aktualizacji oraz usunięcia podanych przez siebie danych.

Kwestie techniczne, cookies

Informacje zawarte w logach systemowych mogą zawierać różne dane, np. adres IP. Portal dolekarzy.pl wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych.

Innym sposobem zbierania przez administratora portalu dolekarzy.pl informacji o Użytkownikach jest stosowanie mechanizmu "cookies". Cookies to pliki tekstowe, które serwer zapisuje na dysku urządzenia końcowego użytkownika, dzięki czemu będzie mógł go "rozpoznać" przy ponownym połączeniu dla umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Użytkownika oraz zbierania anonimowych informacji o sposobie korzystania z portalu. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez Użytkownika oraz nieusuwanie ich z dysku.

Dane ujawniane o Użytkowniku

W portalu publikowane są wyłącznie rekomendacje wystawiane przez Użytkownika. Inne dane o Użytkowniku nie są udostępniane publicznie.

Dane ujawniane o Użytkowniku Profesjonalnym

W Profilu Użytkownika Profesjonalnego publikowane są wszystkie dane podane podczas rejestracji. Dodatkowo wyświetlane są inne dane, podawane przez Użytkownika Profesjonalnego opcjonalnie, w szczególności wykształcenie, doświadczenie zawodowe, godziny przyjęć, adres placówki, w której przyjmuje. W każdym profilu Użytkownika Profesjonalnego publikowane są także rekomendacje Użytkowników.

Dane wymagane podczas umawiania wizyt u Użytkownika Profesjonalnego

W celu umówienia wizyty u Użytkownika Profesjonalnego konieczne jest podanie następujących danych: imienia i nazwiska, numeru telefonu komórkowego, adresu e-mail. Dane te udostępniane są wyłącznie Użytkownikowi Profesjonalnemu, u którego umawiana jest wizyta i nie są publikowane w portalu.

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika i Użytkownika Profesjonalnego jest CS Group Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 69 (03-303 Warszawa). CS Group Polska S.A. przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa na zasadach określonych w Polityce Prywatności dolekarzy.pl.

CS Group Polska S.A. przetwarza dane osobowe Użytkownika lub Użytkownika Profesjonalnego wyłącznie w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Za zgodą Użytkownika Profesjonalnego CS Group Polska S.A. przetwarza jego dane w zakresie szerszym, niż jest to obligatoryjnie wymagane przy rejestracji w portalu.

Za zgodą Użytkownika lub Użytkownika Profesjonalnego CS Group Polska S.A. może przetwarzać dane osobowe celach marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych.

Przechowywanie i ochrona informacji

Dane osobowe Użytkowników są przechowywane w bazie danych administratora, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dostęp do bazy danych mają jedynie Administratorzy, posiadający specjalne upoważnienia nadane przez administratora danych osobowych.

Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych

Każdy Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane, ich modyfikacji oraz usunięcia. CS Group Polska S.A. przetwarza dane osobowe na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883).

CS Group Polska S.A. zastrzega, że może udostępnić zgromadzone dane osobowe na żądanie uprawnionych na podstawie przepisów prawa organów państwowych, w tym organów ścigania.

Linki do innych stron internetowych

CS Group Polska S.A. nie odpowiada za politykę prywatności stosowaną przez administratorów serwisów, do których przekierowują linki zamieszczane w portalu dolekarzy.pl. Użytkownicy korzystający z portali internetowych, do których odsyłają przedmiotowe linki powinni się zapoznać z polityka prywatności tych portali.

Informacje wysyłane do Użytkownika lub Użytkownika Profesjonalnego

CS Group Polska S.A. zastrzega sobie prawo wysyłania wszystkim Użytkownikom wiadomości elektronicznych z powiadomieniami o ważnych zmianach w portalu dolekarzy.pl. CS Group Polska S.A. może również wysyłać wiadomości elektroniczne o charakterze marketingowym, w szczególności informacji handlowej, jeżeli Użytkownik lub Użytkownik Profesjonalny wyraził na to uprzednią zgodę.
1. Jak ogólnie oceniasz serwis dolekarzy.pl?
bardzo nisko
 
 
poprawnie
 
 
bardzo wysoko
2. Co możemy ulepszyć w naszym serwisie www?
captcha
Niepoprawny kod z obrazka