Materiał Partnera

Budowa systemów rurociągowych do gazów medycznych

Budowa systemów rurociągowych do gazów medycznych

Systemy rurociągowe do gazów medycznych są projektowane i wykonywane przez profesjonalne firmy świadczące usługi dla Służby Zdrowia posiadające niezbędną wiedzę, doświadczenie i uprawnienia.. Wykonują specjalistyczne prace instalacyjno-montażowe, zgodnie z wytycznymi norm i zaleceniami konkretnych użytkowników. Jaki jest cel budowy takich systemów rurociągowych i w jaki sposób są wykonane?

Cel budowy systemów rurociągowych do gazów medycznych

Głównym celem budowy systemów rurociągowych do gazów medycznych jest rozprowadzanie gazów niezbędnych pacjentom do leczenia bądź podtrzymywania życia oraz wyeliminowanie butli z gazami przewożonych między oddziałami. Systemy rurociągowe rozprowadzane są po budynkach placówek medycznych, wyposażając sale chorych, sale intensywnej terapii czy bloki operacyjne. Systemy rurociągowe dla gazów medycznych instalowane są zarówno w obiektach istniejących jak i w nowych, które dopiero powstają.– komentuje nasz rozmówca z firmy INMED Karczewscy.  

Budowa systemów rurociągowych do gazów medycznych

Systemy rurociągowe do gazów medycznych są wyrobem medycznym klasy IIb, który musi być wykonany zgodnie z wymogami norm PN-EN ISO 7396-1:2010, PN-EN ISO 7396-2:2011. Konieczne jest też przestrzeganie dyrektywy rady europejskiej 93/42/EEC, która dotyczy urządzeń medycznych. Elementami systemów rurociągowych są rurociągi, na który składają się rury medyczne lutowane lutem srebrnym oraz oprzyrządowanie i wyroby medyczne. Tutaj należy wymienić wyroby medyczne takiej jak:  panele nadłóżkowe, kolumny chirurgiczne i anestezjologiczne czy inne posiadające wbudowane punkty poboru gazów medycznych. Zanim dojdzie do budowy systemów rurociągowych, musi zostać wykonany dokładny projekt techniczny spełniający wymogi norm. Po zakończeniu instalacji, jeśli system rurociągowy  przejdzie badania i zostanie wydane potwierdzenie, iż spełnione są wszystkie normy, wystawiana jest stosowna deklaracja zgodności, a także nadawany jest znak CE na niniejszy wyrób.

Czy instalacje systemów rurociągowych są już standardem?

Instalacje systemów rurociągowych są obecnie standardem. Szczególnie w nowo powstałych i budowanych placówkach,. O ile małym gabinetom zabiegowym czy klinikom jednego dnia mogłoby wystarczyć korzystanie z butli, o tyle większe instytucje medyczne potrzebują stałego, nieprzerwanego dostępu do gazów medycznych, aby z powodzeniem prowadzić leczenie swoich pacjentów. Systemy gazów medycznych są ponadto bardzo wygodne dla samego personelu. Można wykonać stały monitoring parametrów gazów, które są dostarczane do placówki Dzięki temu korzystanie z systemów jest proste i komfortowe.