Materiał Partnera

Odpady farmaceutyczne – Czym są i w jaki sposób się je unieszkodliwia

Odpady farmaceutyczne – Czym są i w jaki sposób się je unieszkodliwia

Zużyte i przeterminowane leki to zagrożenie nie tylko dla naszego zdrowia, ale także dla środowiska naturalnego. Wyjaśniamy, w jaki sposób prawidłowo przechowywać i utylizować odpady farmaceutyczne.

Odpady farmaceutyczne to przeterminowane albo zużyte leki powstające w wyniku szeroko rozumianego lecznictwa. Powstają przede wszystkim w przychodniach, szpitalach, sanatoriach, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, uzdrowiskach i ośrodkach zdrowia. Szczególną grupą odpadów farmaceutycznych są farmaceutyki pochodzące od mieszkańców, zaliczane do tzw. grupy odpadów komunalnych.

Jak pozbyć się odpadów farmaceutycznych?

Często nie zdajemy sobie z tego sprawy, że sami też produkujemy niebezpieczne odpady. Przeterminowane leki, zużyte strzykawki trafiają do domowych koszy, a następnie na wysypiska komunalne, gdzie mogą powodować zagrożenie dla środowiska. Jeszcze większym zagrożeniem jest przyjmowanie przeterminowanych leków, ponieważ może to prowadzić do uszczerbku na zdrowiu, a w skrajnych przypadkach stwarzać zagrożenie dla życia. 

Pamiętajmy więc, że nie tylko apteki i placówki ochrony zdrowia, ale także każdy z nas musi dbać o odpowiednią utylizację odpadów farmaceutycznych. Jedynym legalnym sposobem jest obecnie ich utylizacji termiczna. Przeprowadza się ją w spalarniach medycznych wyposażonych w specjalne filtry. Spalanie odpadów farmaceutycznych zapewnia zlikwidowanie zagrożenia infekcyjnego i neutralizuje związki chemiczne pochodzące z niezużytych lub przeterminowanych lekarstw i odczynników chemicznych.

Na szczęście, przeciętny Kowalski nie musi sam wozić odpadów do spalarni, ponieważ odpowiedzialność za utylizację odpadów z gospodarstw domowych ponosi gmina. Służą temu stojące w aptekach specjalne pojemniki, do których pacjenci mogą wrzucać przeterminowane leki. Odpady te są następnie zbierane przez specjalistyczne firmy i utylizowane w przepisowych warunkach.

Inaczej jest w przypadku aptek i zakładów opieki zdrowotnej, które zobowiązane są do regularnego przekazywania odpadów do utylizacji. Każdy odbiór odpadów z aptek i innych podobnych instytucji potwierdza się specjalną Kartą Przekazania Odpadu, która jest dowodem ich właściwego unieszkodliwienia.

Przebieg procesu unieszkodliwiania odpadów

Jak wyjaśnia pracownik firmy EMKA zajmującej się utylizacją odpadów medycznych:

- Odbierane odpady z apteki są ważone na miejscu w aptece, a następnie wypełnia się Kartę Przekazania Odpadów. Po ich odebraniu, specjalistycznym transportem, przewozimy je do spalarni. Gdy odpady zostaną już spalone odsyła się odpowiednie dokumenty, które potwierdzają ich właściwą utylizację.

Odpowiednia utylizacja odpadów medycznych jest ważna dla środowiska i dla bezpieczeństwa ludzi, dlatego nie powinniśmy jej lekceważyć i z rozwagą podchodzić do tego bardzo ważnego zagadnienia.