Materiał Partnera

Rehabilitacja po udarze. Jak powrócić do pełni sprawności?

Rehabilitacja po udarze. Jak powrócić do pełni sprawności?


Udar mózgu najczęściej kojarzony jest z podeszłym wiekiem, jednak coraz częściej jego ofiarą padają osoby młode. Nagłe zaburzenie czynności mózgu, związane z zaburzeniami krążenia mózgowego, stanowią poważne zagrożenie życia, dlatego takich pacjentów należy niezwłocznie hospitalizować. Niestety osoby, które przeżyły udar, bardzo często muszą zmierzyć się z wieloma uciążliwymi powikłaniami.

Rehabilitacja po udarze – szansa na powrót do sprawności

Rehabilitacja poudarowa jest czasochłonnym i skomplikowanym procesem, który obejmuje kompleksowe działania, w tym zmianę sposobu żywienia, ćwiczenia i zabiegi ukierunkowane na walkę z paraliżem, przywracanie płynności ruchowej, a także radzenie sobie z problemami natury emocjonalnej i psychicznej.

Sam  proces rehabilitacji wczesnej i późnej powinien być planowany indywidualnie w oparciu o stan konkretnego pacjenta. Należy pamiętać, że sukces zależy od jakości opracowanego programu rehabilitacji i momentu jego wdrożenia, a przywrócenie pełnej sprawności pacjenta bardzo często jest możliwe – przekonuje ekspert z Uzdrowiska Konstancin-Zdrój.

Przebieg rehabilitacji po udarze – zalecenia ogólne

Moment rozpoczęcia działań rehabilitacyjnych zależy od stanu pacjenta. Zaleca się, aby rehabilitację wdrażać jak najszybciej, a pierwsze próby podejmować w chwili ustabilizowania się stanu pacjenta. Dobór rodzaju i intensywności ćwiczeń każdorazowo dopasowywany jest do stopnia uszkodzenia neurologicznego i charakteru doświadczanych trudności.

Podstawowym celem rehabilitacji po udarze jest przywrócenie sprawności ruchowej pacjenta, co może odbywać się z wykorzystaniem metod biernych i czynnych. Nie jest natomiast wskazane ograniczanie terapii do obszaru związanego z pracą narządów ruchu, bardzo ważne są ćwiczenia mowy oraz terapia zajęciowa.

Pełen powrót do zdrowia pacjenta po udarze wymaga więc kompleksowej rehabilitacji neurologicznej. Problemem okazuje się jednak dostępność takich świadczeń. Skierowanie na leczenie na oddziale może liczyć zaledwie połowa pacjentów, którzy go wymagają.

Kompleksowa rehabilitacja po udarze, podczas której pacjent otrzyma pomoc w pokonywaniu problemów z mową, a także pamięcią, rozumowaniem i innymi dysfunkcjami, wymaga zaangażowania specjalistów różnych dziedzin. Oprócz fizjoterapeuty konieczna jest opieka neurologa, logopedy, dietetyka, a często również opiekuna, który wesprze pacjenta w zaspokajaniu podstawowych potrzeb.

Pacjent po ukończonym turnusie rehabilitacyjnym nie powinien porzucać odpowiedniej diety oraz aktywności fizycznej. Powrót do pełnej sprawności w dużej mierze zależy od determinacji pacjenta i sumienności w samodzielnym wykonywaniu ćwiczeń oraz przestrzeganiu zaleceń lekarza.