Migrena

migrena
Migrena jest stosunkowo powszechną chorobą neurologiczną. Znane nam statystyki pokazują, że cierpi na nią prawie co dziesiąta osoba, z czego co czwarta z nich wymaga fachowej pomocy lekarskiej. Migrena objawia się pulsującym najczęściej jednostronnym bólem głowy.

Przyczyny

Etiopatogeneza migreny jest jak dotąd nie do końca wyjaśniona. Jak wiadomo, znamy już wiele istotnych mechanizmów, które mogą przyczyniać się do występowania migreny, aczkolwiek brak spójnej ich syntezy. I tak wiadomo np., że znaczenie w etiopatogenezie mają zaburzenia naczynioruchowe. Nie bez znaczenia jest również wpływ serotoniny oraz tlenku azotu.

Wspomnieć w tym miejscu należy również o czynnikach genetycznych. Jak się bowiem okazuje, migrena, niezależnie od tego, jaki jej rodzaj stwierdza się, jest chorobą uwarunkowaną genetycznie.

Objawy

Istotą migreny jest ból głowy. Choć nie jest ona schorzeniem niebezpiecznym, to jednak znacząco wpływa ona na jakość życia. Uporczywa dolegliwość, jaką jest ból głowy powraca co jakiś czas, uniemożliwiając normalne funkcjonowanie.

Wyróżnia się dwie główne postacie migreny:
 • migrenę z aurą,
 • migrenę bez aury.
Pierwsza z nich zawiera w sobie objawy występujące w migrenie bez aury, tj. ból głowy o charakterze narastającym, często połowiczy (tj dotyczy np. prawej czy lewej skroni, oczodołu). Ból w obu przypadkach jest tętniący i zwiększa się w przypadku aktywności fizycznej.

W przypadku migreny z aurą, dolegliwości bólowe poprzedzone są tzw. aurą. Najczęściej mamy do czynienia z aurą wzrokową, która przejawia się tym, że osoba chora widzi migocący, rozszerzający się mroczek, albo też ma ubytek w polu widzenia, jednakże ten ostatni zdarza się rzadko. Aura ma zawsze charakter odwracalny, i po jej ustąpieniu pojawia się wyżej opisany ból głowy. W wyjątkowych przypadkach objawy aury utrzymują się także w okresie bólowym.

Poza objawami bólowymi, występującymi w obu rodzajach migreny, oraz aury, którą stwierdza się w migrenie z aurą, mówi się również o takich objawach jak:
 • nudności,
 • wymioty,
 • światłowstręt (tzw. fotofobia),
 • wrażliwość na hałas (tzw. sonofobia),
 • wrażliwość na zapachy (tzw. osmofobia).
Powyższe objawy dodatkowe mogą towarzyszyć migrenie, ale nie muszą. Poza wymienionymi rodzajami migreny występuje również:
 • migrena okoporaźna, w której stwierdza się porażenie mięśni i nerwów gałki ocznej,
 • migrena siatkówkowa, gdzie występuje przejściowe zaniewidzenie,
 • migrena miesiączkowa, w której objawy pojawiają się najczęściej 2 dni przed krwawieniem
 • miesiączkowym,
 • migrena psychiczna, najbardziej powszechna wśród dzieci i młodzieży,
 • migrena brzuszna z silnymi dolegliwościami w obrębie jamy brzusznej,
 • migrena transformowana.

Leczenie

W leczeniu osoby cierpiącej na napady migreny, warto uświadomić chorego o tym, iż choroba ta nie należy do niebezpiecznych, aczkolwiek jest bardzo uciążliwa. Takie podejście ma znaczenie ze względu na fakt, iż często chorzy bardzo niepokoją się powagą tego schorzenia, ze względu na to, iż dolegliwości bólowe są niekiedy bardzo intensywne.

Pomimo tego, że nie do końca jest jeszcze znana etiopatogeneza migreny, to jednak istnieje szereg czynników, które określa się jako te, prowokujące napad. Zalicza się do nich choćby takie:
 • zmienność pogody,
 • nieprzespana noc,
 • zbyt długi sen,
 • niektóre pokarmy i napoje oraz inne.
Warto uświadomić o tym osobę cierpiącą na napady migreny. Jeśli ta, będzie unikała tych czynników sprawczych, wówczas zapewne uniknie niejednego napadu.

Ponadto, wśród osób cierpiących na migrenę, stosuje się leczenie doraźne- leczenie przeciwbólowe. Poza zwykłymi lekami przeciwbólowymi, pacjenci zażywają ergotaminę, tryptany, leki przeciwwymiotne, środki uspokajające.