Materiał Partnera

Czym różnią się aktywne protezy kończyn od protez biernych?

Czym różnią się aktywne protezy kończyn od protez biernych?

Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom protetycznym utrata ręki czy nogi nie oznacza dziś końca dotychczasowego życia. Osoby z amputowanymi kończynami mają do wyboru różne rodzaje protez – są wśród nich m.in. protezy aktywne i bierne. Czym się one różnią i co przemawia za wyborem którejś z tych opcji?

Charakterystyka rodzajów protez

Protezy możemy podzielić na bierne (kosmetyczne) oraz aktywne (dynamiczne). Protezy bierne odzwierciedlają przede wszystkim wygląd utraconych kończyn, a nie ich funkcje. Są lekkie i nie posiadają zwykle ruchomych części. Służą przede wszystkim wizualnemu zamaskowaniu braku kończyny, ewentualnie mogą być pomocne przy wykonywaniu drobnych czynności. Protezy kosmetyczne wykonywane są z silikonu lub tworzyw o podobnych właściwościach. Nowoczesne metody wytwarzania protez pozwalają w ten sposób odtworzyć kształt i kolor palców, dłoni, stopy lub całej kończyny – przede wszystkim w przypadku kończyn górnych. Z kolei protezy aktywne nazywane również dynamicznymi zawierają ruchome określone części lub całe podzespoły, dzięki którym z ich pomocą można wykonywać wiele codziennych czynności, co bez takiej protezy nie byłoby możliwe. Oczywiście protezy aktywne mają bardziej złożoną konstrukcję. Wybór której z tych opcji zależy od indywidualnych preferencji danego pacjenta – na pewno protezy aktywne zapewniają większą samodzielność i możliwość powrotu do możliwie największego poziomu sprawności.

Rodzaje sterowania w protezach aktywnych

Jeśli już się zdecydujemy na wybór protezy aktywnej, warto wiedzieć, że i te protezy dostępne są w różnych wariantach. Mogą być protezy sterowane siłą mięśni lub sterowane mechanicznie. Ciekawym rozwiązaniem są również protezy ze sterowaniem elektromechanicznym – elementem zasilającym są tu baterie. Dużą popularnością cieszą się protezy bioelektryczne. W tym wypadku sygnały mioelektryczne sterują protezą, wytwarzane w momencie napinania się lub kurczenia mięśnia kikuta, przetwarzane są przez elektrodę znajdującą się w leju protezowym, co powoduje włączenie się lub wyłączenie elektrycznych silniczków. I dzięki temu np. w przypadku protezy dłoni osoba z taką protezą może poruszać dłonią. Jak podkreśla specjalista z firmy Orto-Pes, te bardziej zawansowane konstrukcje protetyczne pozwalają na wykonywanie różnych precyzyjnych czynności, co w przypadku takiej sztucznej dłoni jest szczególnie istotne. Warto również wspomnieć, że trwają badania nad protezami sterowanymi za pomocą fal mózgowych. W takiej protezie informacje mają być przekazywane z układu nerwowego do układu sterującego, gdzie będą intepretowane i przesyłane do protezy. Czyli pacjent będzie sobie wyobrażał np. ruch utraconą ręką, a proteza będzie się poruszała zgodnie z tym wyobrażeniem.