Materiał Partnera

Metody diagnostyki chorób neurologicznych

Metody diagnostyki chorób neurologicznych

Choroby neurologiczne to skutki nieprawidłowego działania ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. Nie są to może choroby szczególnie częste, ale gdy już się pojawiają, to są bardzo uciążliwe, a niektóre z nich przez zaniedbanie mogą stać się powodem ciężkich powikłań lub nawet śmierci. Jakie są metody diagnostyki chorób neurologicznych?

Od pierwszego wejrzenia

Mówi się, że badanie neurologiczne rozpoczyna się już w momencie, gdy pacjent wchodzi do gabinetu neurologa. Lekarz obserwuje wtedy chorego: jego zachowanie, poruszanie się, reagowanie na pytania, polecenia i inne bodźce. I choć brzmi to jak aforyzm, to tak istotnie jest – wiele schorzeń można zaobserwować już na tym etapie, a później się je potwierdza lub dementuje.

Natomiast drugi etap badania to przeprowadzenie wywiadu chorobowego z pacjentem. Lekarz neurolog zadaje wtedy pytania o wszelkie dolegliwości pacjenta, przebyte przez niego choroby, warunki w jakich żyje, sposób odżywiania i aktywność fizyczną oraz o inne czynniki mogące mieć wpływ na rozwój choroby. Dopiero wtedy przechodzi się do badania właściwego, zwanego też badaniem przedmiotowym. Sprawdza się podczas niego funkcjonowanie nerwów czaszkowych, napięcie i siłę mięśniową, odruchy, czucie powierzchniowe i głębokie, czynności autonomicznego układu nerwowego, objawy korzeniowe i oponowe oraz tzw. zborność ruchów i chodu. A następnie, żeby móc doprecyzować diagnozę, kieruje się na badanie specjalistyczne.

Rodzaje badań

Jednymi z rodzajów badań specjalistycznych są badania laboratoryjne i rezonans magnetyczny. Wykonanie badań laboratoryjnych jest bardzo użyteczne dla otrzymania obrazu klinicznego choroby neurologicznej. Najczęstszym rodzajem badań laboratoryjnych jest wykonanie tzw. odczynu Biernackiego, który polega na przeprowadzeniu testu szybkości opadania krwinek czerwonych. Wykonuje się też badania morfologiczne, rozmaz krwi obwodowej, badanie moczu oraz płynu mózgowo-rdzeniowego, które polegają na ocenie właściwości fizykochemicznych oraz tego, w jakim stopniu odbiegają od normy. Innym, często wykonywanym badaniem jest rezonans magnetyczny, dzięki któremu można zobrazować tkankę mózgową z wykazaną istotą białą i szarą oraz głębiej położone struktury i odcinki nerwów. Sposobów diagnostyki i badań chorób neurologicznych jest oczywiście o wiele więcej – a te najbardziej właściwe dla konkretnego przypadku dobiera lekarz neurolog. Dlatego też warto korzystać z wiedzy doświadczonych lekarzy, np. w Neurocentrum Wadowice.